Mobilt - e-Motion


SKÖTSEL AV BATTERIET FORCERAD LADDNING

Förvara batteriet under konstant laddning när vagnen inte användes

En viss självurladdning sker även under en längre tids laddning. Vid ett sådant användningsuppehåll bör man göra en forcerad laddning för att höja kapaciteten av batteriet. En sådan laddning gör man genom att efter ordinarie laddning göra följande:

1. Slå ifrån strömbrytaren på batteriet (från 1 till 0) (bild G) och koppla ifrån laddaren från väggkontakten

2. Ta loss laddaren från batteriet

2. Vänta 5 minuter

3. Slå åter på batteriet (från 0 till 1)

4. Vänta ytterligare 5 minuter

5. Återanslut laddaren till väggkontakten, kontrollampan lyser då orange

6. Anslut laddaren till batteriet

7. Ladda batteriet i 6 tim

V I K T I G T

Batteriet skall sättas på laddning snarast efter en golfrunda.

Efter en längre tids förvaring under laddning är en forcerad laddning att rekommendera för att utjämna den självurladdning som uppstår under förvaring, även vid underhållsladdning.

Även efter en veckas underhållsladdning kan en viss urladdning ha skett varför man bör genomföra en forcerad laddning dagen innan man har för avsikt att använda vagnen.

I den händelse batteriet inte fungerar efter flera försök med forcerad laddning bör Golfspecialisterna kontaktas.

Golfspecialisterna · Nordmannaplan 38 · 217 74 Malmö · Sweden
Tel: 040-16 33 10 · info@golfspecialisterna.se